Stappenplan particuliere nieuwbouw of verbouw

Afhankelijk van de opdracht kan het stappenplan uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

  1. Kennismaking Omdat wij voor u een huis op maat willen ontwerpen komen wij voor het eerste gesprek graag bij u thuis om u beter te leren kennen. Hierdoor kunnen wij uw woonwensen beter vertalen. Tijdens dit bezoek worden uw ideeën en wensen besproken en in kaart gebracht. Wij geven u dan ook een goed beeld van onze werkwijze.
  2. Offerte Na het eerste bezoek ontvangt u onze offerte voor het project. Hierin staat precies aangegeven welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten. Net als het eerste bezoek is deze offerte geheel vrijblijvend.
  3. Eerste ontwerpschetsen Indien u akkoord bent met de offerte en wij van u de opdracht ontvangen hebben beginnen we met het vertalen van uw wensen in een ontwerp. Tevens nemen wij contact op met de gemeente, om het plan te toetsen aan het bestemmingsplan en eventuele andere randvoorwaarden.
  4. Voorlopig ontwerp Bij de tweede afspraak presenteren wij u het voorlopig ontwerp. Wij geven u dan uitleg hoe uw wensen en eisen in het ontwerp verwerkt zijn. Naast plattegronden, gevels en doorsnede(n) krijgt u ook een 3D model, hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe u de woning ruimtelijk zal beleven. Tevens stellen wij een globale kostenindicatie op voor realisatie van het ontwerp. Omdat een ontwerp op maat niet in een keer af is wordt dit overleg ook gebruikt om samen met u verbeterpunten te inventariseren om het ontwerp te optimaliseren. Dit gesprek levert vaak aanpassingen, nieuwe inzichten en ideeën op. Deze fase van ontwerp bestaat in de regel uit meerdere sessies, ( kan uit meerdere sessies bestaan, totdat we het samen eens zijn over het ontwerp) totdat we het in hoofdlijnen eens zijn over het ontwerp.
  5. Definitief ontwerp Tijdens deze fase worden alle opmerkingen en verbeterpunten op het voorlopig ontwerp verwerkt tot een definitief ontwerp. Tevens vind bijstelling plaats van de globale kostenindicatie. Verder kunnen wij indien gewenst de indiening verzorgen bij de gemeente ten behoeve van een vooradvies welstand en bestemmingsplantoets.
  6. Uitwerking Wanneer het definitief ontwerp door u akkoord is bevonden volgt de volgende stap. Het ontwerp kan nu technisch uitgewerkt worden. Deze uitwerking is de basis voor de prijsvorming van de aannemer en wordt gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dit betekent dat het ontwerp wordt uitgebreid met constructie tekeningen en berekeningen, detaillering en eisen m.b.t. het bouwbesluit, bouwfysica en duurzaamheid.
  7. Indienen aanvraag omgevingsvergunning Wanneer het complete pakket voor de omgevingsvergunning gereed is, wordt deze door ons digitaal bij de gemeente ingediend. Hierna gaat de procedure voor het verlenen van de vergunning lopen. U ontvangt de stukken digitaal en indien gewenst op papier.
  8. Aanbesteding Indien gewenst kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte aannemer. Op basis van de tekeningen en een technische omschrijving (bestek) verzorgen wij de aanbesteding naar de aannemers. De offertes worden door ons vergeleken en wij brengen advies uit voor de uiteindelijke keuze van de aannemer.
  9. Bouwvoorbereiding Afhankelijk van uw wensen en de complexiteit van het project worden er door ons werktekeningen gemaakt en kunnen wij de bouwbegeleiding of directievoering verzorgen.